• - Vi har taushetsplikt

Veiledningssentrene i Akershus

I Akershus fylkeskommune finnes det tre regionale veiledningssentre fordelt på Asker og Bærum, Follo og Romerike. De fem tjenestene som inngår i veiledningssentrene er: Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Oppfølgingstjenesten (OT), Karrieretjenesten (KT), Fagopplæring og Voksenopplæringen. I tillegg finnes det et felles Lese- og skrivesenter for voksne i Akershus.

Hvem kan få hjelp hos oss?

Veiledningssentrenes hovedmål er å bidra til at flere elever og lærlinger fullfører og består videregående opplæring. Sentrene driver hovedsakelig med veiledning i forhold til videregående opplæring, men også med overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Vi tilbyr samtaler rundt utdanningsvalg, samt veiledning i saker som har betydning for opplæring f.eks. fagvansker, personlige eller sosiale problem. 

Våre tjenester

 • Karrieretjenesten »

  Karrieretjenesten skal styrke arbeidet med karriereveiledning i grunnopplæringen og sikre god overgang mellom skole, utdanning og arbeid.  

 • Lese- og skrivesenteret »

  Senteret gir bistand til voksne som har lese- og skrivevansker. Tilbudet gjelder deg som tar eller skal begynne på videregående opplæring.

 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) »

  PPT skal hjelpe og bistå elever, lærlinger, lærekandidater og de videregående skolene og lærebedrifter. Ansatte arbeider med saker som har betydning for opplæring, det kan bl.a. være lære- og fagvansker, læringsmiljø eller psykiske vansker. I PPT er det ansatt pedagoger og psykologer.

 • Oppfølgingstjenesten (OT) »

  Skal gi hjelp og veiledning til ungdom under 22 år som står uten opplæring/skole, arbeid eller annen sysselsetting. • Voksenopplæringen »

  Tjenesten skal legge til rette for at voksne, over 25 år, benytter sin rett til videregående opplæring. Vi informerer om voksenopplæringstilbud, gir karriereveiledning og realkompetansevurdering.


oiuhyopuihoph

Asker og Bærum
Elias Smithsvei 15, 4 etg | 1337 Sandvika
Telefon: 67 80 53 50 | post.ab@afk.no


Follo
Raveien 9 | Postboks 12 | 1431 Ås  

Telefon: 64 96 45 60 | post.follo@afk.no


Romerike
Alexander Kiellands gate 2B | 2000 Lillestrøm

Telefon: 63 80 57 60 | post.romerike@afk.no