Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Videregående skoler i Akershus

Veiledningssentrene har et nært samarbeid med de videregående skolene i sin region.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) samarbeider regelmessig, oftest ukentlig med ansatte fra skolens ledelse, rådgivere og helsesøstre i tverrfaglige team. Kontaktlærerne og faglærere er også sentrale samarbeidspartnere.

Oppfølgingstjenesten (OT) har regelmessig samarbeid med ansatte på de videregående skolene i sin region. Skolene har en OT-kontakt eller rådgiver som er sentral i samarbeidet, men også kontaktlærere og faglærere er viktige samarbeidspartnere for OT.

Karrieretjenesten har tett samarbeid med skolenes rådgivere, både utdannings- og yrkesrådgiverne og sosialpedagogiske rådgivere. Tjenesten bistår blant annet skolenes rådgivere og ungdomsskolenes rådgivere med kompetanseheving. Tjenesten er sentral i koordineringen og arrangeringen av praksiskurs i Utdanningsvalg og Utdanningstorg for 10. klassingene i regionen.

Fagopplæringen følger opp elever som er lærlinger og lærekandidater ute i bedrift.

Voksenopplæringen samarbeider tett med skolene som tilbyr voksenopplæring.


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.