Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Karrieretjenesten

Ønsker du en samtale om dine utdanningsmuligheter og karriere?

Hvem hjelper vi?

Du kan få gratis karriereveiledning på Veiledningssenteret hvis du

  • er bosatt i Akershus
  • er over 19 år og ikke tilknyttet en skole
  • er usikker på hva du passer til og vil trives med
  • er usikker på hvilke muligheter som finnes i utdanningsløp og arbeidsliv
  • ønsker å endre din jobbsituasjon

Bestill karriereveiledning

Hva kan du få hjelp med?

  • Reflektere over dine ønsker, behov, interesser og forutsetninger
  • Kartlegge dine interesser og din kompetanse
  • CV, søknad og intervju
  • Veiledning og informasjon om utdanningsmuligheter

Karriere er alt du gjør fra dagen du begynner på skolen, til dagen du slutter å jobbe. Denne videoen viser deg hva karriereveiledning kan hjelpe deg med.

Andre oppgaver

Veiledningssentrene har en rekke aktiviteter som skal hjelpe og støtte karriereveilederne på den enkelte ungdomsskole eller videregående skole.

Veiledningsverktøy

Karrieretjenesten har utviklet et innholdsrikt veiledningsverktøy for karriereveileding. Det består av et ressurshefte for veiledere og pedagoger med tilhørende deltakerhefte for karriereveiledning av minoritetsspråklige. Til de ulike aktivitetene i heftene er det utarbeidet mye tilleggsmateriell som plakater og kort. Alt kan hentes ut gratis fra våre hjemmesider. Materiellet inneholder mange aktiviteter som også kan være aktuelle for alle andre veisøkere og elever.

 

 

Om oss

Tjenesten skal støtte opp om kompetanseutviklingen innen fagfeltet og tydeliggjøre sammenhengen mellom valg av utdanning og arbeidsmuligheter.

Karrieretjenesten skal tilby informasjon og veiledning til enkeltpersoner og grupper Målet er å hjelpe den enkelte til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid og til å håndtere egen karriere.

Vi kan bistå deg med kartlegging og rådgiving om utdanning og arbeidsmuligheter - ta kontakt med oss via skjemaet under. Vennligst ikke oppgi personsensitiv informasjon i skjemaet.

Tjenesten er et tilbud til deg som er bosatt i en kommune i Akershus. Hvis du bor i Oslo eller et annet fylke, må du henvende deg dit.

Aktuelle lenker

Etiske regler for karrieretjenesten

Etiske regler for karrieretjenesten


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.