Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Lese- og skrivestøtte for voksne

Voksne i Akershus som har utfordringer med å lese og skrive, tilbys hjelp ved Veiledningssenteret Follo.

Hvem hjelper vi?

Tilbudet gjelder voksne som tar eller skal begynne i videregående opplæring i Akershus, og som opplever vansker med lesing og/eller skriving.

Hvordan hjelper vi?

  • Alle i voksenopplæringen, videregående opplæring i Akershus får veiledning om lese-, skrive- og regnevansker. 
  • Resultatene fra lesekartleggingen følges opp ved at lese- og skrivesenteret kommer på skolebesøk.
  • I samarbeid med skolen finner vi aktuelle tiltak for deg som har lese- og skrivevansker.

Hjelpemidler og tilrettelegging

Dersom du har lese- og skrivevansker finnes ulike hjelpemidler du kan bruke i skolearbeidet. Du kan også søke om tilrettelegging på prøver og eksamen.

Vi har laget en oversikt over noen digitale læremidler som kan benyttes til å forbedre ferdighetene bl.a. i norsk.

HjelpemidlerTilrettelegging på prøver og eksamen

Vi kan bistå deg med generell rådgiving eller å finne frem til riktig instans. Vennligst ikke legg inn personsensitiv informasjon (fødselsnummer, informasjon om diagnoser el.l i skjemaet).

Tjenesten er et tilbud til deg som er bosatt i en kommune i Akershus. Hvis du bor i Oslo eller et annet fylke, kan du henvende deg dit.


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.