Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Tilrettelegging på prøver og eksamen

Dersom du har dokumenterte lese- og skrivevansker kan du søke skolen om tilrettelegging på prøver og eksamen.

Hensikten med tilretteleggingen er at du skal få vist din kompetanse ut fra kompetansemålene for faget i læreplanverket.

Dette kan du søke om

  • Utvidet tid: Mulighet for ca. 1 time lengre  tid på skriftlig 4-5-timers eksamen.
  • Muntlig/skriftlig eksamen: I muntlige fag, hvor det er vanlig med skriftlig 4-5 timers eksamen, kan du besvare oppgaven muntlig. Du får da først tid for deg selv, sammen med de andre som tar eksamen, til planlegging, disponering og stikkordsnotater. Ved store lesevansker kan du søke om å få oppgaveteksten lest høyt. Selve oppgavebesvarelsen gjennomføres muntlig.
  • PC med lese- og skrivestøtte (f.eks. Lingdys, Lingright og Lingpilot).

Se også forskrift til Opplæringslova § 3-32. Særskilt tilrettelegging av eksamen.

Du må søke om tilrettelegging selv

Du må selv søke eksamensskolen om tilrettelegging på eksamen. Du finner informasjon om frister og hvordan du søker på de videregående skolenes nettsider.

Det er en fordel for deg å forsøke å tilpasse opplæringen til eksamensformen så tidlig som mulig. Du bør for eksempel være vant med å bruke PC og lese- og skrivestøtte før du tar dette i bruk til eksamen.

Les mer om hvilke hjelpemidler du kan benytte.


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.