Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Nettbaserte tester og læremidler

pexelstockphoto.jpg – – Pexel Stock photo

Lære grunnleggende norsk

Kompetanse Norge har laget en oversikt over en rekke ressurser for å lære norsk på nett. Det meste er gratis.

Røde Kors tilbyr norsktrening for flyktninger og innvandrere. Ta kontakt Røde Kors der du bor.

Muntlig kommunikasjon. Videoklipp fra NRK Skole.

NRK nettTV om 289 programmer du kan se for å lære norsk.

Learn Norwegian Free. App for å lære norsk. Tilpasset svært mange morsmål. Kun Android

Lær Norsk, snakk Norsk. App for IOS tilpasset mange morsmål

----------------------------------------------

TEST DEG SELV.

Kompetanse Norge har utviklet kartleggingsverktøy igrunnleggende ferdigheter.Verktøyene består av egenvurderingeri lesing/skriving, regning og digitaleferdigheter. Disse kalles Datasjekken, Regnesjekken og Lese-og skrivesjekken. Itillegger det utviklet en kort lesetest. Kartleggingsverktøyene ergratis og ligger tilgjengelig på nett for alle som  ønsker å vurdere egne ferdigheter. Voksne kan bruke verktøyene på egenhånd, eller sammen med en veileder for å kartlegge opplæringsbehov.

 LES OG SKRIV

Et lese- og skrive-treningsprogram for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive. Det er gratis og enkelt å bruke.

 REGNEHJELPEN

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre i regning. Oppgaver innen temaene regning på jobben, personlig økonomi, mat og ernæring, privatliv, foreldreregning og reising.

 HVERDAGSMATTE – praktisk regning for voksne

NDLA - Nasjonal digital læringsarena. Dekker læreplanene i videregående skole. Her finner du fellesfag, yrkesfag og fag fra studiespesialisering. Inneholder tekst, video og animasjoner, vanlige oppgaver og eksamensoppgaver (med fasit).

CAMPUS INKREMENT Videoleksjoner som dekker 32 kurs fra mellomtrinnet og videregående skole i blant annet matematikk, naturfag og mat og helse.

 

Digitale ferdigheter

ABC pc gir grunnleggende opplæring i bruk av datamaskin. Kurset passer for voksne som har liten eller ingen erfaring med bruk av PC.

 DATAQUIZ. Spørrekonkurranse i digitale ferdigheter. Oppgavene er hentet fra hverdags- og dagligliv. Hver oppgave har tre svaralternativer.

 MANAGING MONEY. App tilgjengelig på App-store og Google play for gratis nedlasting. Personlig økonomi som interaktivt spill.

 SAMFUNNSKUNNSKAP

Inneholder pensum til 50 timers faget i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Her får du viktig kunnskap om Norge og dine rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet,

JAKTEN PÅ ADA.

Spill med fokus på grunnleggende ferdigheter.

Learn Now. Gratis online begynnerkurs i norsk.

NRK Skole er et digitalt klipparkiv som består av lydklipp og videoer fra NRKs radio- og fjernsynsarkiv, samt våre egne produksjoner. Innholdet er tilrettelagt for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring, og er knyttet opp mot kompetansemålene i Udirs læreplandatabase.

Programmer som krever lisens

Videoteket.no. er en videobasert lærebok i norskfaget, laget for elever i videregående skole og for privatister. Det er en nettside som for det meste består av korte undervisningsvideoer, samt en del tekstkompendier med lærebokstoff.

TV2 skole. TV2 Skole er en læremiddelportal med innhold fra flere forlag, organisasjoner og mediehus. Alt innhold er knyttet opp mot kompetansemål i læreplaner fra Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge.

Migranorsk er et nettbasert læremiddel i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Migranorsk følger trygg progresjon og dekker nivåene A1, A2 og B1.

MIN VEI består av fire digitale læremidler:

  • Veien inn (A1-C1). Norsk og samfunnskunnskap for norske innvandrere
  • Veien videre - grunnskole
  • Veien fram - videregående
  • Helsenorsk. Gir en god innføring i sentrale helsefaglige temaer.

 

 

 

 

 


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.