Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Voksenopplæring i Akershus

Dersom du er over 25 år og ikke har fullført videregående opplæring, har du rett til voksenopplæring. Målet er at du skal oppnå generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

De som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge, har også rett til videregående opplæring for voksne.

Voksenopplæringstilbud

Du kan søke om gratis videregående opplæring ved en videregående skole i Akershus. Du kan velge mellom studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

 

Generell studiekompetanseYrkeskompetanse  

Opplæringstilbudet i Akershus for voksne 2019/20

 Slik søker du

Du søker både om opplæring og realkompetansevurdering via www.vigo.no under valget "Videregående opplæring for voksne/ Realkompetanse".

Veiledende søknadsfrist for opplæring er 1. mars for oppstart av voksenopplæringskurs kommende høst. Du kan søke om veiledning og realkompetansevurdering hele året.

Mer om søknadsprosessen

Veiledning

Alle søkere til voksenopplæring via Vigo blir innkalt til en veiledningssamtale der vi hjelper deg med å finne riktig vei til generell studie- eller yrkeskompetanse. Du kan også be om en veiledningssamtale med oss før du søker.

Bestill veiledningstime her

Hvem har rett til voksenopplæring?

Opplæringslova sier at du har rett til opplæring i det fylket du bor dersom:

  1. Du er 25 år eller eldre.
  2. Du har fullført grunnskole eller tilsvarende.
  3. Du ikke har fullført videregående opplæring som kan godkjennes i Norge
  4. Du er folkeregistrert med bostedsadresse i Akershus på søketidspunktet.
  5. Du har gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Søkere som ikke har opplæringsrett kan også søke. Tilbud om opplæring gis kun hvis det er ledige plasser.

Vurdering av realkompetanse

Realkompetanse er summen av all formell og uformell kompetanse som du har. Du kan søke om å få godkjent noe av den uformelle kompetansen, og slik få et kortere opplæringsløp i videregående skole.

Realkompetansevurdering

 

Har du et annet morsmål enn norsk?

Voksenopplæringen tilbyr ikke grunnleggende kurs i norsk. Du trenger gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper for å kunne følge opplæringen. For informasjon om norskkurs, kontakt din kommune.

Lese- og skrivevansker?

For mange voksne er det uvant å begynne på skole med lesing og skriving av fagtekster. Lese og skrivesenteret for voksne i Akershus hjelper deg med kartlegging, tiltak og hjelpemidler.

Lese- og skrivesenteret for voksne

Gratis kartlegging og læremidler

Ønsker du å kartlegge dine grunnleggende ferdigheter? Vil du bli bedre i lesing, skriving, regning eller digitale ferdigheter? Vi har laget en oversikt over en del ressurser som kan benyttes gratis.

Har du spørsmål om voksenopplæring, dine rettigheter, eller ønsker du å bestille en veiledningstime? Ta kontakt ved innsending av skjemaet under.

Tjenesten er et tilbud til deg som er bosatt i en kommune i Akershus. Hvis du bor i Oslo eller et annet fylke, kan du henvende deg dit.


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.