Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Orientering om midlertidig fritaksordning for elever i vgs.

Elever i videregående skole som er sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker, kan nå søke om fritak for karakterer og eksamen i 2. fremmedspråk.

Orientering om midlertidig fritaksordning:

Elever i videregående skole som er sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker, kan nå søke om fritak for karakterer og eksamen i 2. fremmedspråk.

I dag må alle elever ha et fremmedspråk i tillegg til engelsk for å få generell studiekompetanse når de går studieforberedende program i videregående skole. Kravet har blitt klaget inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, som slo fast at kravet er diskriminerende for visse elever med dysleksi.

Den midlertidige fritaksordningen innføres mens forskriftskravet vurderes. Les mer på hjemmesiden til regjeringen:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dysleksi/id2548461/


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.