Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Ansatte

Ansattbilde

Marthe-Stine Tveter

Virksomhetsleder, Follo
Administrasjon

64 96 45 65
905 56 332
Marthe-Stine.Tveter@afk.no

Ansattbilde

Ingrid Gorset

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

64 96 45 71
990 23 929
Ingrid.Gorset@afk.no

Ansattbilde

Sissel M. Aanrud Bunæs

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

64 96 45 70
905 49 915
Sissel.M.Aanrud.Bunas@afk.no

Ansattbilde

Torgeir Granvik Andersen

Fagleder
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

64 96 45 66
920 43 555
Torgeir.Granvik.Andersen@afk.no

Ansattbilde

Ole Ivar Brørs

PP-rådgiver
Lese- og skrivesenteret

64 96 45 69
416 01 686
Ole.Ivar.Brors@afk.no

Ansattbilde

Rigmor Keysan Dornhofer

PP-rådgiver, psykolog
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

64 96 45 79
465 38 457
Rigmor.Keysan.Dornhofer@afk.no

Ansattbilde

Ubah Aden

Minoritetsrådgiver

954 52 478
Ubah.Aden@afk.no

Ansattbilde

Ole Nicolay Høivik

OT-koordinator
Oppfølgingstjenesten

64 96 45 72
928 46 348
Ole.Nicolay.Hoivik@afk.no

Ansattbilde

Mirjam Skinnerlien

PP-rådgiver, psykolog
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

64 96 45 63
901 17 461
Mirjam.Skinnerlien@afk.no

Ansattbilde

Anne Marte Paasche

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

64 96 45 80
995 25 719
Anne.Marte.Paasche@afk.no

Ansattbilde

Aud Elisabeth Gylder Smestad

OT-koordinator
Oppfølgingstjenesten

64 96 45 61
979 53 304
Aud.Elisabeth.Gylder.Smestad@afk.no

Ansattbilde

Mirjam Milder

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

64 96 45 76
928 35 756
Mirjam.Milder@afk.no

Ansattbilde

Therese Gunset

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

64 96 45 78
950 52 283
Therese.Gunset@afk.no

Ansattbilde

Martha-Julie Kaabbel

OT-koordinator
Oppfølgingstjenesten

64 96 45 67
922 25 923
Martha-Julie.Kaabbel@afk.no

Ansattbilde

Eva-Annie Skjolde

Rådgiver
Voksenopplæringen

64 96 45 64
Eva-Annie.Skjolde@afk.no

Ansattbilde

Tonje Austad Vestby

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

64 96 45 74
408 79 375
Tonje.Austad.Vestby@afk.no

Ansattbilde

Elisabeth Frøland

Nestleder, PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

64 96 45 75
986 06 642
Elisabeth.Froland@afk.no

Ansattbilde

Joshua Hewton

PP-rådgiver, psykolog
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

64 96 45 73
936 16 862
Joshua.Hewton@afk.no

Ansattbilde

Mona Rustad Hovd

Rådgiver
Fagopplæring

64 96 45 84
994 27 000
Mona.Hovd@afk.no

Ansattbilde

Elin Strand

Merkantil

64 96 45 60
Elin.Strand@afk.no

Ansattbilde

Øyvind Hanssen

Fylkeskoordinator og rådgiver
Karrieretjenesten

64 96 45 62
915 16 764
Oyvind.Hanssen@afk.no

Ansattbilde

Gelila Tekleyes

Gelila.Tekleyes@afk.no

Ansattbilde

Samuel Kidane

Samuel.Kidane@afk.no

Ansattbilde

Sølvi Lysfjord

OT-Koordinator
Oppfølgingstjenesten

63805781
Solvi.Lysfjord@afk.no

Ansattbilde

Marte Elise Woll

OT-Koordinator
Oppfølgingstjenesten

63805786
48892758
Marte.Elise.Woll@afk.no

Ansattbilde

Elisabeth Louise Darre Hubred

Ass. virksomhetsleder
Administrasjon, Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63002129
90632687
elisabeth.hubred@afk.no

Ansattbilde

Mehtab Palani

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805788
41689526
Mehtab.Palani@afk.no

Ansattbilde

Kjersti Midtlien

Fagleder PPT
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805762
92095922
Kjersti.Midtlien@afk.no

Ansattbilde

Gunnbjørn Ånerud

Rådgiver
Karrieretjenesten, Fagopplæring

94175104
Gunnbjorn.Anerud@afk.no

Ansattbilde

Elin Bakke

Rådgiver
Karrieretjenesten

63002128
Elin.Bakke@afk.no

Ansattbilde

Torbjørg Kyrvestad

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805797
98137250
Torbjorg.Kyrvestad@afk.no

Ansattbilde

Lisbet Waade

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63002127
97774812
Lisbet.Waade@afk.no

Ansattbilde

Camilla Lomsdalen

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805795
97671554
Camilla.Lomsdalen@afk.no

Ansattbilde

Gøril Irene Wærang

Rådgiver
Voksenopplæringen

63805796
Goril.Warang@afk.no

Ansattbilde

Rannveig Strømsvåg

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805760
Rannveig.Stromsvag@afk.no

Ansattbilde

Vera Skarnes

OT-koordinator
Oppfølgingstjenesten

6380 5760
Vera.Skarnes@afk.no

Ansattbilde

Elin Margit Lindstad

Resepsjon, sentralbord
Administrasjon

Elin.Margit.Lindstad@afk.no

Ansattbilde

Cathrine Kolstad

PP-Rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805792
91165626
Cathrine.Kolstad@afk.no

Ansattbilde

Annett Hillestad

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805789
91386430
Annett.Hillestad@afk.no

Ansattbilde

Hanne Johnsen Bogen

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805763
91628841
Hanne.Johnsen.Bogen@afk.no

Ansattbilde

Toril Storholt

Minoritetsrådgiver IMDI
Karrieretjenesten

63002123
95478206
Toril.Storholt@afk.no

Ansattbilde

Synne Trygsland Bratlie

Rådgiver
Karrieretjenesten, Voksenopplæringen

63805775
Synne.Trygsland.Bratlie@afk.no

Ansattbilde

Silje Fremgaard Johannessen

PP-Rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63002120
Silje.Fremgaard.Johannessen@afk.no

Ansattbilde

Sadina Dzananovic

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805780
99109840
Sadina.Dzananovic@afk.no

Ansattbilde

Ida Jørstad Furuseth

Rådgiver Voksenopplæring
Voksenopplæringen

63805799
Ida.Jorstad.Furuseth@afk.no

Ansattbilde

Helle Suseg

PP-Rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805777
95219584
Helle.Suseg@afk.no

Ansattbilde

Tone Granborg Ulland

OT-Koordinator
Oppfølgingstjenesten

63002122
48892813
Tone.Granborg.Ulland@afk.no

Ansattbilde

Line Bergersen Adde

OT-Koordinator
Oppfølgingstjenesten

63805779
48892774
Line.Bergersen.Adde@afk.no

Ansattbilde

Kristin Granne

Virksomhetsleder
Administrasjon

63805782
40467721
Kristin.Granne@afk.no

Ansattbilde

Tommy A. Våge

Tommy.A.Vage@afk.no

Ansattbilde

Jan Svendsen

Rådgiver
Oppfølgingstjenesten

63805785
Jan.Svendsen@afk.no

Ansattbilde

Christian Slåtten

Christian.Slatten@afk.no

Ansattbilde

Eva Dragland

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805778, 99724979
Eva.Dragland@afk.no

Ansattbilde

Sissel Hetland

Resepsjon, sentralbord
Administrasjon, Voksenopplæringen

63805760
Sissel.Hetland@afk.no

Ansattbilde

Even Seberg

Rådgiver
Karrieretjenesten, Fagopplæring

94174858
Even.Seberg@afk.no

Ansattbilde

Gro-Hege Stensrud

Rådgiver
Karrieretjenesten

63002121
40465134
Gro-Hege.Stensrud@afk.no

Ansattbilde

Marija-Christin Jurin

Rådgiver
Karrieretjenesten

63805794
9715 4308
Marija-Christin.Jurin@afk.no

Ansattbilde

Oddny Johannessen

Rådgiver
Voksenopplæringen

63805790
Oddny.Johannessen@afk.no

Ansattbilde

Hilde Norsted Andresen

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805760
Hilde.Norsted.Andresen@afk.no

Ansattbilde

Jane Aakre

Rådgiver
Karrieretjenesten

63805791
40471287
Jane.Aakre@afk.no

Ansattbilde

Johannes Tengesdal

Rådgiver karrieretjenesten
Karrieretjenesten

63805794
97154308
Johannes.Tengesdal@afk.no

Ansattbilde

Liv Grethe Myklebust

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805772
90143895
Liv.Grethe.Myklebust@afk.no

Ansattbilde

Claudine Nadau Semb

Rådgiver
Karrieretjenesten

63805767
Claudine.Nadau.Semb@afk.no

Ansattbilde

Noril Bjørke

Spesialkonsulent
Administrasjon

63805798
Noril.Bjorke@afk.no

Ansattbilde

Ayat Poor

OT-Koordinator
Oppfølgingstjenesten

63805770
48892798
Ayat.Poor@afk.no

Ansattbilde

Pål Gustavsen

OT-Koordinator
Oppfølgingstjenesten

67 80 53 53
94 22 71 53
Pal.Gustavsen@afk.no

Ansattbilde

Tormod Erlandsen

PP-Rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 64
40 23 42 40
Tormod.Erlandsen@afk.no

Ansattbilde

Kjetil Winther

OT-Koordinator
Oppfølgingstjenesten

67 80 53 62
48 00 50 15
Kjetil.Winther@afk.no

Ansattbilde

Matias Loen

PP-Rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 55
41 21 80 34
Matias.Loen@afk.no

Ansattbilde

Jette Strand Sjaastad

PP-Rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 51
95 02 16 16
Jette.Strand.Sjaastad@afk.no

Ansattbilde

Ingjerd Ardouane

OT-Koordinator
Oppfølgingstjenesten

67 80 53 69
46 54 66 17
Ingjerd.Ardouane@afk.no

Ansattbilde

Ida Krogh Eide

Rådgiver
Karrieretjenesten

67 80 53 77
45 44 03 55
Ida.Krogh.Eide@afk.no

Ansattbilde

Maria van der Weijde

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 59
94 22 31 12
Maria.van.der.Weijde@afk.no

Ansattbilde

Clare Seville

Rådgiver
Karrieretjenesten

67 80 53 65
99 23 73 53
Clare.Seville@afk.no

Ansattbilde

Pål Nesbø Lekven

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 76
94 15 90 27
Pal.Nesbo.Lekven@afk.no

Ansattbilde

Ellen Austad

OT-Koordinator
Oppfølgingstjenesten

67 80 53 63
Ellen.Austad@afk.no

Ansattbilde

Tone Lill Dahl Johansen

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63 80 53 79
41 27 62 84
Tone.Lill.Dahl.Johansen@afk.no

Ansattbilde

Stine Hellekleiv

OT-Koordinator
Oppfølgingstjenesten

67 80 53 74
48 25 82 73
Stine.Hellekleiv@afk.no

Ansattbilde

Rosaria Ulsnæs

PP-Rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 56
92 24 30 10
Rosaria.Ulsnas@afk.no

Ansattbilde

Gro Ingeborg Ousdal Solheim

Rådgiver
Karrieretjenesten, Voksenopplæringen

67 80 53 67
92 88 90 57
Gro.Ingeborg.Ousdal.Solheim@afk.no

Ansattbilde

Kari Kvasbø

PP-Rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 60
93 03 23 75
Kari.Kvasbo@afk.no

Ansattbilde

Gunvor Gigstad

Konsulent
Administrasjon

67 80 53 58
90 08 67 71
Gunvor.Gigstad@afk.no

Ansattbilde

Hilde-Charlotte Grut

PP-Rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 54
Hilde-Charlotte.Grut@afk.no

Ansattbilde

Solveig Smette

Konsulent
Administrasjon

67 80 53 66
90 83 36 62
Solveig.Smette@afk.no

Ansattbilde

Thea Marie Roterud Torberg

PP-Rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 75
94 22 71 76
thea.torberg@afk.no

Ansattbilde

Odd-Ivar Nyheim

Rådgiver
Karrieretjenesten, Fagopplæring

67 80 53 73
95 01 10 05
Odd-Ivar.Nyheim@afk.no

Ansattbilde

Nina Camilla Steen

Virksomhetsleder
Administrasjon

67 80 53 52
99 79 10 61
Nina.Camilla.Steen@afk.no

Ansattbilde

Trine J Tørmoe

PP-Rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 57
48 28 87 32
Trine.J.Tormoe@afk.no

Ansattbilde

Petra Corneliussen

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 72
93 44 25 33
Petra.Corneliussen@afk.no

Ansattbilde

Åshild Haugstad

Fagleder PPT
Administrasjon, Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 61
97 09 99 40
Ashild.Haugstad@afk.no

Ansattbilde

Linda von der Lippe

Rådgiver voksenopplæring
Voksenopplæringen

67 80 53 68
Linda.von.der.Lippe@afk.no

Ansattbilde

Anne-Cathrine Bjordal

Rådgiver
Karrieretjenesten

67 80 53 71
95 81 50 21
Anne-Cathrine.Bjordal@afk.no

Fant ingen ansatte.

Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.