Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Ansatte

Ansattbilde

Marthe-Stine Tveter

Virksomhetsleder, Follo
Administrasjon

64 96 45 65
905 56 332
marthestit@viken.no

Ansattbilde

Ingrid Gorset

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

64 96 45 71
990 23 929
ingridgo@viken.no

Ansattbilde

Sissel M. Aanrud Bunæs

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

64 96 45 70
905 49 915
sisselb@viken.no

Ansattbilde

Torgeir Granvik Andersen

Fagleder
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

64 96 45 66
920 43 555
torgeira@viken.no

Ansattbilde

Ole Ivar Brørs

PP-rådgiver
Lese- og skrivesenteret

64 96 45 69
416 01 686
olebro@viken.no

Ansattbilde

Rigmor Keysan Dornhofer

PP-rådgiver, psykolog
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

64 96 45 79
465 38 457
rigmord@viken.no

Ansattbilde

Ubah Aden

Minoritetsrådgiver

954 52 478
ubaha@viken.no

Ansattbilde

Ole Nicolay Høivik

OT-koordinator
Oppfølgingstjenesten

64 96 45 72
928 46 348
oleh@viken.no

Ansattbilde

Mirjam Skinnerlien

PP-rådgiver, psykolog
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

64 96 45 63
901 17 461
mirjams@viken.no

Ansattbilde

Anne Marte Paasche

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

64 96 45 80
995 25 719
annep@viken.no

Ansattbilde

Aud Elisabeth Gylder Smestad

OT-koordinator
Oppfølgingstjenesten

64 96 45 61
979 53 304
auds@viken.no

Ansattbilde

Mirjam Milder

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

64 96 45 76
928 35 756
mirjamm@viken.no

Ansattbilde

Therese Gunset

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

64 96 45 78
950 52 283
thereseg@viken.no

Ansattbilde

Martha-Julie Kaabbel

OT-koordinator
Oppfølgingstjenesten

64 96 45 67
922 25 923
marthajulk@viken.no

Ansattbilde

Eva-Annie Skjolde

Rådgiver
Voksenopplæringen

64 96 45 64
evas@viken.no

Ansattbilde

Joshua Hewton

PP-rådgiver, psykolog
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

64 96 45 73
936 16 862
joshuah@viken.no

Ansattbilde

Elin Strand

Merkantil

64 96 45 60
elins@viken.no

Ansattbilde

Øyvind Hanssen

Fylkeskoordinator og rådgiver
Karrieretjenesten

64 96 45 62
915 16 764
oyvindh@viken.no

Ansattbilde

Gelila Tekleyes

gelilat@viken.no

Ansattbilde

Samuel Kidane

samuelk@viken.no

Ansattbilde

Sølvi Lysfjord

OT-Koordinator
Oppfølgingstjenesten

63805781
solvil@viken.no

Ansattbilde

Marte Elise Woll

OT-Koordinator
Oppfølgingstjenesten

63805786
48892758
martew@viken.no

Ansattbilde

Elisabeth Marianne Darre Hubred

Ass. virksomhetsleder
Administrasjon, Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63002129
90632687
elisabeth@viken.no

Ansattbilde

Mehtab Palani

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805788
41689526
mehtabp@viken.no

Ansattbilde

Kjersti Midtlien

Fagleder PPT
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805762
92095922
kjerstim@viken.no

Ansattbilde

Elin Bakke

Rådgiver
Karrieretjenesten

63002128
elinb@viken.no

Ansattbilde

Torbjørg Kyrvestad

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805797
98137250
torbjorgk@viken.no

Ansattbilde

Lisbet Waade

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63002127
97774812
lisbetw@viken.no

Ansattbilde

Camilla Lomsdalen

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805795
97671554
camillalo@viken.no

Ansattbilde

Gøril Irene Wærang

Rådgiver
Voksenopplæringen

63805796
gorilw@viken.no

Ansattbilde

Rannveig Strømsvåg

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805760
rannveigs@viken.no

Ansattbilde

Gunlaug Sælid

OT-koordinator
Oppfølgingstjenesten

63805760
gunlaugsa@viken.no

Ansattbilde

Elin Margit Lindstad

Resepsjon, sentralbord
Administrasjon

elinli@viken.no

Ansattbilde

Hilde Kjendalen

Rådgiver
Voksenopplæringen

63805760
hildekj@viken.no

Ansattbilde

Cathrine Kolstad

PP-Rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805792
91165626
cathrineko@viken.no

Ansattbilde

Annett Hillestad

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805789
91386430
annetth@viken.no

Ansattbilde

Kristin Rebne Olsen

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805786
48092781
kristinols@viken.no

Ansattbilde

Hanne Johnsen Bogen

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805763
91628841
hanneb@viken.no

Ansattbilde

Whyn Lam

OT-koordinator
Oppfølgingstjenesten

63805760
uyenl@viken.no

Ansattbilde

Henrik Øyvind Ødegård

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805760
henrikod@viken.no

Ansattbilde

Synne Trygsland Bratlie

Rådgiver
Karrieretjenesten, Voksenopplæringen

63805775
synneb@viken.no

Ansattbilde

Silje Fremgaard Johannessen

PP-Rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63002120
siljej@viken.no

Ansattbilde

Sadina Dzananovic

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805780
99109840
sadinad@viken.no

Ansattbilde

Ida Jørstad Furuseth

Rådgiver Voksenopplæring
Voksenopplæringen

63805799
idaf@viken.no

Ansattbilde

Helle Suseg

PP-Rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805777
95219584
helles@viken.no

Ansattbilde

Tone Granborg Ulland

OT-Koordinator
Oppfølgingstjenesten

63002122
48892813
toneu@viken.no

Ansattbilde

Monika Toman

63805797
Monika Toman

Ansattbilde

Line Bergersen Adde

OT-Koordinator
Oppfølgingstjenesten

63805779
48892774
linead@viken.no

Ansattbilde

Lani Lunde

Virksomhetsleder
Administrasjon

63805760
lanil@viken.no

Ansattbilde

Tommy A. Våge

tommyv@viken.no

Ansattbilde

Jan Svendsen

Rådgiver
Oppfølgingstjenesten

63805785
jansv@viken.no

Ansattbilde

Christian Slåtten

christians@viken.no

Ansattbilde

Eva Dragland

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805778, 99724979
evadr@viken.no

Ansattbilde

Sissel Hetland

Resepsjon, sentralbord
Administrasjon, Voksenopplæringen

63805760
sisselhe@viken.no

Ansattbilde

Gro-Hege Stensrud

Rådgiver
Karrieretjenesten

63002121
40465134
grost@viken.no

Ansattbilde

Marija-Christin Jurin

Rådgiver
Karrieretjenesten

63805794
9715 4308
marijachrj@viken.no

Ansattbilde

Oddny Johannessen

Rådgiver
Voksenopplæringen

63805790
oddnyj@viken.no

Ansattbilde

Rakshana Sriskandarajah

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805760
rakshanas@viken.no

Ansattbilde

Hilde Norsted Andresen

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805760
hildean@viken.no

Ansattbilde

Jane Aakre

Rådgiver
Karrieretjenesten

63805791
40471287
janeaa@viken.no

Ansattbilde

Johannes Tengesdal

Rådgiver karrieretjenesten
Karrieretjenesten

63805794
97154308
johannest@viken.no

Ansattbilde

Liv Grethe Myklebust

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63805772
90143895
livm@viken.no

Ansattbilde

Claudine Nadau Semb

Rådgiver
Karrieretjenesten

63805767
claudines@viken.no

Ansattbilde

Norill Bjørke

Spesialkonsulent
Administrasjon

63805798
norillb@viken.no

Ansattbilde

Ayat Poor

OT-Koordinator
Oppfølgingstjenesten

63805770
48892798
ayatp@viken.no

Ansattbilde

Pål Gustavsen

OT-Koordinator
Oppfølgingstjenesten

67 80 53 53
94 22 71 53
palg@viken.no

Ansattbilde

Tormod Erlandsen

PP-Rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 64
40 23 42 40
tormode@viken.no

Ansattbilde

Kjetil Winther

OT-Koordinator
Oppfølgingstjenesten

67 80 53 62
48 00 50 15
kjetilw@viken.no

Ansattbilde

Elisabeth McGuire

PP-Rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 78
92 49 47 96
elisabetmc@viken.no

Ansattbilde

Matias Loen

PP-Rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 55
41 21 80 34
matiasl@viken.no

Ansattbilde

Jette Strand Sjaastad

PP-Rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 51
95 02 16 16
jettes@viken.no

Ansattbilde

Ingjerd Ardouane

OT-Koordinator
Oppfølgingstjenesten

67 80 53 69
46 54 66 17
ingjerda@viken.no

Ansattbilde

Ida Krogh Eide

Rådgiver
Karrieretjenesten

67 80 53 77
45 44 03 55
idae@viken.no

Ansattbilde

Maria van der Weijde

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 59
94 22 31 12
mariawe@viken.no

Ansattbilde

Clare Seville

Rådgiver
Karrieretjenesten

67 80 53 65
99 23 73 53
clares@viken.no

Ansattbilde

Pål Nesbø Lekven

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 76
94 15 90 27
palle@viken.no

Ansattbilde

Ellen Austad

OT-Koordinator
Oppfølgingstjenesten

67 80 53 63
ellenau@viken.no

Ansattbilde

Tone Lill Dahl Johansen

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

63 80 53 79
41 27 62 84
tonejoh@viken.no

Ansattbilde

Stine Hellekleiv

OT-Koordinator
Oppfølgingstjenesten

67 80 53 74
48 25 82 73
stinehel@viken.no

Ansattbilde

Rosaria Ulsnæs

PP-Rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 56
92 24 30 10
rosariau@viken.no

Ansattbilde

Gro Ingeborg Ousdal Solheim

Rådgiver
Karrieretjenesten, Voksenopplæringen

67 80 53 67
92 88 90 57
groso@viken.no

Ansattbilde

Kari Kvasbø

PP-Rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 60
93 03 23 75
karikva@viken.no

Ansattbilde

Gunvor Gigstad

Konsulent
Administrasjon

67 80 53 58
90 08 67 71
gunvorg@viken.no

Ansattbilde

Hilde-Charlotte Grut

PP-Rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 54
hildegru@viken.no

Ansattbilde

Solveig Smette

Konsulent
Administrasjon

67 80 53 66
90 83 36 62
solveigsm@viken.no

Ansattbilde

Thea Marie Roterud Torberg

PP-Rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 75
94 22 71 76
theat@viken.no

Ansattbilde

Odd-Ivar Nyheim

Rådgiver
Karrieretjenesten, Fagopplæring

67 80 53 73
95 01 10 05
oddivarn@viken.no

Ansattbilde

Nina Camilla Steen

Virksomhetsleder
Administrasjon

67 80 53 52
99 79 10 61
ninaste@viken.no

Ansattbilde

Trine J Tørmo

PP-Rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 57
48 28 87 32
trineto@viken.no

Ansattbilde

Petra Corneliussen

PP-rådgiver
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 72
93 44 25 33
petrac@viken.no

Ansattbilde

Åshild Haugstad

Fagleder PPT
Administrasjon, Pedagogisk-psykologisk tjeneste

67 80 53 61
97 09 99 40
ashildha@viken.no

Ansattbilde

Linda von der Lippe

Rådgiver voksenopplæring
Voksenopplæringen

67 80 53 68
lindal@viken.no

Ansattbilde

Anne-Cathrine Bjordal

Rådgiver
Karrieretjenesten

67 80 53 71
95 81 50 21
annecathrb@viken.no

Fant ingen ansatte.

Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.