Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Fagsamling for pedagogisk utvikling

fagsamling1 – –

Læringsmiljø og pedagogisk analyse. Fredag 27. januar deltok 250 lærere, skoleledere og PP-rådgivere på fagdag.

I samarbeid med høgskolen i Hedmark, har Dønski, Bleiker, Lørenskog og Jessheim videregående skoler og veiledningssentrene i Asker og Bærum og på Romerike inngått en avtale om et treårig pedagogisk utviklingsarbeid. Hensikten er å implementeres strategier for forbedring av læringsmiljøet og å anvende pedagogisk analyse i skolens forbedringsarbeid. Høgskolen i Hedmark, senter for praksisrettet utdanningsforskning (sePU), har det faglige ansvaret. Utviklingsarbeidet er forankret i Den gode akershusskolen og er en del av PP-tjenestens satsing på systemrettet arbeid.

Kollektivt skoleutvikling

-Utviklingen av praksis er avhengig av at hele skolen er med, at man jobber kollektivt med skoleutvikling og forbedring av praksis. Et godt læringsmiljø for lærerne er derfor vesentlig, sa Lars Arild Myhr fra Høgskolen i Hedmark, som hadde det faglige ansvaret fagdagen.

-Alle elever kan oppnå resultater med rett hjelp og støtte, og elevene må gis tilgang til mestringsopplevelser, sa Lars Arild Myhr. Han pekte på tilhørighet som et viktig stikkord for elevens indre motivasjon. Mange kobler sin egen motivasjon til lærerens engasjement, og at eleven føler seg som en del av skolen, sa Myhr.

-Utviklingen av praksis er avhengig av at hele skolen er med, at man jobber kollektivt med skoleutvikling og forbedring av praksis, sa Lars Arild Myhr. Foto: Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune
-Utviklingen av praksis er avhengig av at hele skolen er med, at man jobber kollektivt med skoleutvikling og forbedring av praksis, sa Lars Arild Myhr. Foto: Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune

-Vær stolte av gode resultater

Akershusskolen leverer veldig bra – dere skal være stolte! Men det er alltid mulig å bli enda bedre, og gjøre forbedringer i systemet, sa Myhr.

-Å mestre skolen er en investering i framtida, sa Lars Arild Myhr, og pekte på at det er en sterk sammenheng mellom fullføring av videregående opplæring og deltakelse i arbeidslivet. -Gutter med foreldre med lavt utdanningsnivå er en gruppe som har stor risiko for å droppe ut av videregående opplæring. Disse er mulig å løfte opp, og her er det fremdeles en jobb å gjøre, sa Myhr.

-Elevene trenger tydelige voksne med klare forventninger, og også raushet, sa Myhr og siterte en elev som uttalte seg slik om det å motivere seg selv å jobbe: «Når jeg skal forhandle med meg selv, har jeg en tendens til å tape».

Skoler deltar i utviklingsarbeid

Kristin Granne, leder av veiledningssenteret på Romerike ønsket deltakerne velkommen til fagdagen.

-Profesjonelle læringsfelleskap og utvikling av kollektiv kompetanse kommer ikke av seg selv. Det krever kunnskap og handlingskraft, lærere og ledere som legger til rette, både strukturelt og med faglig støtte. Og PP- rådgivere som systematisk støtter opp rundt arbeidet i den enkelte skole. Det fordrer hardt arbeid over tid, og det går ikke over, sa Kristin Granne.

Kristin Granne,
leder av veiledningssenteret på Romerike ønsket
deltakerne velkommen til fagdagen. Foto: Jan Ivar Bøe,
Akershus fylkeskommune
Kristin Granne, leder av veiledningssenteret på Romerike ønsket deltakerne velkommen til fagdagen. Foto: Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune

Målet er at praksis på den enkelte skole, i samarbeid med PPT, skal bygge på gode pedagogisk analyser og forskningsbaserte tiltak. Lærere og skoleledere, sammen med medarbeidere ved de to veiledningssentrene, jobber systematisk for å styrke den kollektive kompetanseutviklingen og å utvikle profesjonelle læringsfellesskap.

Målet er å utvikle en forbedringsstrategi for skoler som ønsker:

  • økt læring og utvikling for elevene og et inkluderende læringsmiljø   
  • profesjonelle læringsfelleskap og kollektiv kompetanseutvikling
  • kartleggingsundersøkelser og aktiv bruk av resultater
  • pedagogisk analyse og forbedret pedagogisk praksis  

Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.