Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Enda en viktig nyhet fra regjeringen

Det skal ikke lenger være en begrensning på hvor mange år man kan bruke på å ta ut retten til videregående opplæring.

Enda en viktig nyhet fra regjeringen:

Kunnskapsdepartementet har konkludert og fremmet et lovforslag for Stortinget:

Det skal ikke lenger være en begrensning på hvor mange år man kan bruke på å ta ut retten til videregående opplæring. I tillegg får innvandrere rett på videregående opplæring når opplæringen fra hjemlandet ikke godkjennes som studie- eller yrkeskompetanse i Norge. Lovendringen er foreslått å tre i kraft fra august 2017.

Les mer på hjemmesiden til regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvider-retten-til-videregaende-opplaring/id2548577/


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.