Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT utreder og vurderer vansker og behov for tilrettelegging i videregående opplæring. Vi tilbyr tjenester til elever, lærlinger, lærekandidater, ansatte i de videregående skolene og fagopplæringen.

Hva gjør vi?

PPT tilbyr veiledning i saker som omfatter din skolesituasjon. Vi utreder og foretar sakkyndige vurderinger etter Opplæringslova, blant annet på følgende områder:

 • Rett til spesialundervisning
 • Utredning for spesifikke vansker som lese- og skrivevansker
 • Behov for tilrettelegging i undervisning, og ved prøver og eksamen

PPT bistår skolene med å tilrettelegge opplæringen for elever med særlige behov. Vi driver også kompetanseheving overfor skoler, lærere og rådgivere. Vi har et tverrfaglig samarbeid med kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten der det er aktuelt.

Mer om hvordan PPT jobber

Her henvender du deg

 • Du kan ta kontakt med lærer eller rådgiver på skolen, som hjelper deg med å kontakte oss. PPT har kontaktpersoner og faste kontordager ved alle de videregående skolene i Akershus.
 • Du og dine foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT.
 • Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte.
 • Lærlinger og lærekandidater kan ta kontakt direkte eller via veileder i bedriften.

Henvisning til PPT

Fra ungdomsskole til videregående skole

PPT samarbeider med ungdomsskolene og grunnskolenes PP-tjenester. Målet er å sikre at ungdom kommer inn i et utdanningsløp som de mestrer.

Overgang fra ungdomsskole til videregående skoleFortrinnsrett og individuelt inntak

Fakta om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

 • Alle tjenester er gratis
 • Du kan henvende deg via skolen eller direkte til Veiledningssenteret. Foresatte kan også ta kontakt
 • De ansatte er pedagoger og psykologer med pedagogisk-psykologisk rådgivning som spesialfelt
 • Alle ansatte har taushetsplikt

 

Vi kan hjelpe deg med generell rådgiving, eller bistå deg med å finne frem til riktig instans. Vennligst ikke fyll inn personsensitiv informasjon i skjemaet.


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.