Karrieretjenesten i Akershus fylkeskommune

Karrieretjenesten skal sikre god overgang mellom ungdomsskolen og videregående opplæring, og mellom utdanning og arbeid. Karrieretjenesten har også oppfølging av lærlingeordningen.

Karrieretjenesten skal jobbe innenfor disse områdene:

 

Informasjon og veiledning til enkeltpersoner

  • Tilbyr karriereveiledning som kan hjelpe den enkelte til å ta valg når det gjelder utdanning og opplæring og hjelp til å håndtere egen karriere.

Grunnskole og videregående skole

  • Styrker arbeidet med karriereveiledning i skolene.
  • Kompetanseheving for rådgivere og lærere.
  • Koordinerer utprøving av faget Utdanningsvalg i grunnskolen.

Fagopplæring

  • Godkjenner nye lærebedrifter.
  • Følger opp lærebedrifter, lærlinger og lærekandidater.
  • Gir informasjon og veiledning om lærlingeordningen.

Utdanningstorg

  • Vi arrangerer Utdanningstorg i hver region i samarbeid med skoler og bedrifter.

For mer informasjon

Ta kontakt med Karrieretjenesten på veiledningssenteret i den regionen du bor.

Kontakt

Ønsker du å sette opp en karriereveiledningstime? Ta kontakt her.

 

 

 


Asker og Bærum
Elias Smithsvei 15, 4 etg | 1337 Sandvika
Telefon: 67 80 53 50 | post.ab@afk.no


Follo
Raveien 9 | Postboks 12 | 1431 Ås  

Telefon: 64 96 45 60 | post.follo@afk.no


Romerike
Alexander Kiellands gate 2B | 2000 Lillestrøm

Telefon: 63 80 57 60 | post.romerike@afk.no

Tilbakemelding


Fant du ikke det du lette etter?