Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år.

Ansatte i tjenesten skal kontakte ungdom i målgruppa og være behjelpelige med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansegivende tiltak. Opplæringen og tiltak som tilbys, skal så langt som mulig føre fram til formell kompetanse. OT samarbeider med kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

  • Tiltakene som blir tilbudt er gratis og utarbeides i samarbeid med ungdommene. Ansatte har taushetsplikt.

OT gir tilbud til ungdom som har rett til videregående opplæring og som

  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret
  • har avbrutt lærekontrakt eller opplæringskontrakt

Her henvender du deg

Oppfølgingstjenesten (OT) er en del av Veiledningssentrene i Akershus. Kontakt Veiledningssenteret i den regionen du bor. 


Asker og Bærum
Elias Smithsvei 15, 4 etg | 1337 Sandvika
Telefon: 67 80 53 50 | post.ab@afk.no


Follo
Raveien 9 | Postboks 12 | 1431 Ås  

Telefon: 64 96 45 60 | post.follo@afk.no


Romerike
Alexander Kiellands gate 2B | 2000 Lillestrøm

Telefon: 63 80 57 60 | post.romerike@afk.no

Tilbakemelding


Fant du ikke det du lette etter?