Voksenopplæring

Voksenopplæringen skal informere om og ivareta voksnes rett til videregående opplæring.

Har jeg rett til videregående opplæring for voksne?

Du har rett til videregående opplæring dersom du fyller følgende vilkår:

  • Du er 25 år eller eldre
  • Du har fullført grunnskole eller tilsvarende
  • Du har ikke tidligere fullført videregående opplæring
  • Du er bosatt i Akershus
  • Du har gyldig oppholdstillatelse i Norge

Enkelte søkere uten rett kan også få tilbud om videregående opplæring, dersom det er ledig kapasitet etter at søkere med rett har fått plass.

Hva kan jeg søke?

Du har rett til gratis videregående opplæring som fører fram til studiekompetanse eller yrkeskompetanse. I utgangspunktet kan man søke alt av videregående opplæring, men om opplæring blir igangsatt vil være avhengig av antall søkere.

Se her for en oversikt over antatt opplæringstilbud kommende skoleår.

Du kan også søke om realkompetansevurdering av fag i videregående opplæring.

Hvordan søker jeg?

Du søker elektronisk via www.vigo.no. Søknad registreres under punktet "Voksenopplæring/realkompetansevurdering".

Frist for søknad om opplæring er 1. mars. Vi kan ikke love tilbud om opplæring til de som søker etter fristen, men vi vil kunne tilby plass der vi har kapasitet.

For mer informasjon

Ta kontakt med voksenopplæringen på veiledningssenteret i den regionen du bor.