Voksenopplæring

Vi tilbyr videregående opplæring for voksne, vurdering av realkompetanse og veiledning.

Hvem har rett?

Du har rett til videregående opplæring dersom:

  • Du er 25 år eller eldre.
  • Du har fullført grunnskole eller tilsvarende.
  • Du ikke har fullført videregående opplæring.
  • Du er folkeregistrert med bostedsadresse i Akershus 1. mars.
  • Du har gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Hva har du rett til?

Hva kan du søke?

  • Vurdering av realkompetanse i fag som fører fram til yrkes- eller studiekompetanse.
  • Veiledning om videregående opplæring, realkompetanse eller hjelp til søknadsprosessen.
  • Opplæring som fører fram til den sluttkompetansen du ønsker.

Du kan søke alle fag, men vi kan bare gi opplæring når vi har nok søkere.

Se her for en oversikt over hvilke tilbud og studiesteder vi vanligvis har.

Hvordan søker du?

Du søker om opplæring, vurdering av realkompetanse eller veiledning via vigo.no. Du må logge deg inn med MinID eller BankID.

Veiledende søknadsfrist er 1. mars for oppstart kommende høst.

Har du annet morsmål enn norsk?

Du trenger gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper for å kunne følge opplæringen.

Trenger du mer informasjon?

Ta kontakt med voksenopplæringen på veiledningssenteret i den regionen du bor.

Voksne som har lese- og skrivevansker kan kontakte Lese- og skrivesenteret for voksne i Akershus.

 


Asker og Bærum
Elias Smithsvei 15, 4 etg | 1337 Sandvika
Telefon: 67 80 53 50 | post.ab@afk.no


Follo
Raveien 9 | Postboks 12 | 1431 Ås  

Telefon: 64 96 45 60 | post.follo@afk.no


Romerike
Alexander Kiellands gate 2B | 2000 Lillestrøm

Telefon: 63 80 57 60 | post.romerike@afk.no

Tilbakemelding


Fant du ikke det du lette etter?