Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Minoritetsrådgiver

Selv om du er under 18 år og bor hjemme har du mange rettigheter som gir deg mulighet til å påvirke hverdagen din. Retten til å si ja. Retten til å si nei. Kort sagt: Du har rett til å velge selv! Retten til å bestemme selv - leve ditt eget liv.

Ved veiledningssenteret i Follo har vi minoritetsrådgivere som har som oppgave å bidra til at ungdom fullfører og består videregående opplæring som et ledd i å forebygge tvangsekteskap.

Kontakt minoritetsrådgiver om du vil snakke med noen om

 • å leve med forventninger fra to kulturer
 • ditt forhold til foreldre eller familie
 • problemer eller utfordringer i livet ditt
 • muligheter og valg, utdanning og andre ting
 • valg av partner eller det å ha kjæreste
 • å reise på ferie og trenger kunnskap om kulturen i hjemlandet
 • kontroll eller frihet
 • frihet til å velge ektemann eller er det tvang?
 • eller bare vil snakke med en voksen

Om minoritetsrådgiver-ordningen

Ordningen med minortetsrådgivere i skolen er finansiert av IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

Hovedoppgaven er å bidra slik at ungdom fullfører og består videregående opplæring som et ledd i å forebygge tvangsekteskap.

Minoritetsrådgiverne skal:

 • Danne elev- og foreldrenettverk med tanke på å forebygge tvangsekteskap.
 • Heve kompetansen om tvangsekteskap på sine arbeidsplasser.
 • Utvikle rutiner for forebygging og håndtering av tvangsekteskap på sine arbeidsplasser.
 • Bidra til tettere samarbeid mellom skolen og det offentlige hjelpeapparatet og frivillige organisasjoner i arbeid med konkrete saker.

Grunnlaget for arbeidet finnes i regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 2017-2020.