Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Å være lærling

Våre rådgivere følger opp lærlingene i bedriftene. Vår oppgave er å se til at lærlingene får opplæring etter de lover og regler som er bestemt.

Det er viktig at du som lærling/lærekandidat er aktiv og engasjert i opplæringen. Dette gjelder din fremtid. Derfor er det viktig at du deltar i vurderingen av ditt eget arbeid. For å bli en god fagarbeider må du vise at du har innsikt i ditt eget fag.

Skjer det ting i løpet av opplæringstiden som du reagerer på, eller du opplever at du ikke får den opplæringen du skal ha, kan du ta kontakt med oss. Vi har taushetsplikt og vil ikke si noe til bedriften som du ikke vil at vi skal si.

Slik blir du lærling

Ekstra veiledning

I noen tilfeller vil det være behov for ekstra veiledning i opplæringen. Bedriften har mulighet til å søke om midler for å følge opp lærlinger og lærekandidater med særskilte behov.

Ekstra veiledning

Gode råd til deg som lærling

På en samling for 1. års lærlinger fikk de jobbe med oppgaven:

Hvilke 3 råd vil du gi den nye lærlingen for at han/hun skal få en best mulig start på læretiden sin?

Dette mente lærlingene:

  • Kom presis
  • Vis initiativ og interesse, ikke vær redd for å gjøre feil
  • By på deg selv, stol på deg selv
  • Kom forberedt
  • Vær posistiv
  • Ta notater, du husker ikke alt
  • Bruk det du lærte på skolen
  • Følg godt med på beskjeder of råd
  • Husk at du er der for å lære, trenger ikke å kunne alt