Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Ekstra veiledning i bedrift

Noen ganger har både lærlinger og lærekandidater behov for ekstra veiledning. Det er mulig å søke om tilskudd for lærlinger og lærekandidater med særskilte behov.

Lærlinger og lærekandidater med særskilte behov kan ha rett på tilskudd til ekstra veiledning. Pedagogisk-psykologisk tjeneste gir støtte og hjelp og er sakkyndig instans. Det er Utdanningsdirektoratet som utbetaler disse midlene. Våre rådgivere bistår bedriften når det er behov for å søke om ekstra tilskudd til oppfølging.

Søknadsfrist for å søke ekstra tilskudd er 1. oktober.