Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Generell studiekompetanse

Du må som hovedregel ha generell studiekompetanse for å få opptak som student på høgskole eller universitet. Videregående opplæring for voksne har opplæring i studiekompetansefagene etter 23/5-regelen.

Generell studiekompetanse gjennom 23/5-regelen

For å få generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må du oppfylle tre vilkår:

  • Du må fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak til høgskole/universitet
  • Du må ha fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene (fagkrav)
  • Du må dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning (praksiskrav)

I tillegg må du ha bestått følgende fag:

  • Norsk: Hovedmål, sidemål og muntlig - 393 årstimer
  • Engelsk - 140 årstimer
  • Samfunnsfag - 84 årstimer
  • Historie - 140 årstimer
  • Matematikk - 224 årstimer
  • Naturfag - 140 årstimer

Hvor lang tid det tar å oppnå generell studiekompetanse, avhenger av hvor mange fag du tar hvert år. De fleste bruker 2-3 år.

Se Samordna opptak for nærmere informasjon om 23/5-regelen.

Voksenopplæringstilbud som gir generell studiekompetanse

Oversikt over planlagt voksenopplæringstilbud innen studiekompetansefag kommende skoleår blir lagt ut her når det er klart.

Dagtilbudet gis over 5 dager i uken. Kveldstilbudet gis over 4 kvelder i uken. Om opplæring blir iverksatt vil være avhengig av antall søkere.

Opptak til høyere utdanning på bakgrunn av realkompetanse

Har du ikke generell studiekompetanse og er over 25 år, kan du søke opptak på høgskole og universitet på grunnlag av realkompetanse. Det er da det enkelte lærested som vurderer kompetansen din. Ta kontakt med den høgskolen eller det universitetet du ønsker å studere ved, for å få flere opplysninger om opptak på grunnlag av realkompetanse eller bruk skolenes nettsider.

Spesielle opptakskrav til høyere utdanning

Flere studier krever at du har tatt bestemte fag, hatt relevant praksis eller bestått opptaksprøver. Du finner flere opplysninger om studiekompetanse og høyere utdanning på nettsidene til Samordna opptak