Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Hvordan bli lærebedrift?

Behovet for lærebedrifter er stort. Det er noen krav som må være oppfylt før bedriften får godkjenning,

For å bli lærebedrift må må dere ha en faglig leder som er ansvarlig for opplæringen. Den faglig lederen må ha fagkompetanse i det faget bedriften er godkjent for.

Lærebedriften må

  • lage en plan for opplæringen med utgangspunkt i læreplanen for faget
  • bli kjent med opplæringsloven som omhandler opplæring i bedrift
  • tilby et godt arbeids- og læremiljø
  • ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen
  • vurdere jevnlig opplæringen sammen med lærlingene
  • melde lærlingen opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt

For å bli godkjent lærebedrift, må dere ha et møte med oss først. Ta kontakt og avtal et godkjenningsmøte.

Søk om å bli lærebedrift

Se oversikt over lærebedrifter per fagområde på vilbli.no

Kurs for lærebedrifter

Alle faglige ledere og instruktører blir tilbudt gratis kurs i hvordan de skal følge opp en lærling eller lærekandidat. Kursene arrangeres av avdeling for videregående opplæring. Deltakerne får opplæring i rollen som faglig leder og instruktør.

Kurs for lærebedrifter