Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Hvordan jobber PPT?

PPT tilbyr veiledning i saker som omfatter din skolesituasjon. Dette kan være

Psykososiale vansker

Vi tilbyr utredning og samtaler til elever som har vansker som går utover skolesituasjonen. Vi kan veilede deg med å få videre hjelp. Vi samarbeider med fastlege og andrelinjetjenester som BUP, habiliteringstjenesten og Statped.

Læringsmiljø

Vi tilbyr hjelp til deg som ikke trives i ditt læringsmiljø, enten det er i klassen, på skolen eller i lærebedrift, for eksempel på grunn av mobbing eller av andre årsaker.

Lære- og fagvansker

Vi utreder og kartlegger deg som strever i enkelte fag, som synes det er vanskelig å lære nytt stoff, eller å huske det du har lært tidligere. For eksempel lese- og skrivevansker, språkvansker og matematikkvansker.

Kompetanseutvikling

Vi bidrar til kompetanseutvikling for ansatte ved skoler og lærebedrifter gjennom veiledning og konsultasjoner. Vi tilbyr også en rekke kurs som kan holdes etter avtale og påmelding.