Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Karriereveiledning for minoritetsspråklige

I Norge opplever vi nå en økende immigrasjon, både av flyktninger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere. Dette gir nye utfordringer til lærere og veiledere.

Flere ledende karriereforskere (bl.a. Arulmani 2014) hevder at ulike kulturer ikke har samme måte å kommunisere eller løse problemer på. Hensynet til familie, tradisjon, religion og kultur vil ofte vektlegges foran en mer individualistisk vurdering av egne muligheter.

Veiledningshefte

Akershus fylkeskommune har derfor utviklet et eget veiledningshefte og et deltakerhefte til bruk i innføringsklasser og overfor unge eller voksne minoritetsspråklige.

Minoritetsrådgiver

I hver region finnes det en minoritetsrådgiver som har som oppgave å bidra til at ungdom fullfører og består videregående opplæring som et ledd i å forebygge tvangsekteskap.

Guide for kartlegging

Vi har også laget en guide for kartlegging og samtale med minoritetsspråklig ungdom i videregående opplæring.