Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Oppfølging av lærekandidater

Vi har egne rådgivere som følger opp lærekandidatene i bedrift. Lærekandidatene har en tilpasset læreplan som det er viktig å følge opp.

Tilpasset læreplan

Lærekandidatene har en tilpasset læreplan som tar utgangspunkt i læreplanen for faget. Dette er en levende plan som vil utvikle seg i løpet av læretiden. Våre rådgivere vil hjelpe bedriften og kandidaten med dette. Det kan være behov for å legge til eller trekke fra læreplanmål.

Les mer om hva det vil si å være lærekandidat

Spesialundervisning for lærekandidater

Lærekandidater kan ha rett på spesialundervisning.

Spesialundervisning for lærekandidater