Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Overgang fra ungdomsskole til videregående skole

PPT har faste overgangsmøter med grunnskolenes PP-tjenester. Elever, foresatte og lærere ved ungdomsskolene er også velkommen til å ta direkte kontakt med oss.

Målet med rådgivningen er å bidra til at ungdom kommer inn i et opplæringsløp som de mestrer og fullfører. Vi arbeider både med søkeprosessen til videregående skole og i planleggingen og forberedelsen av skolestarten til enkeltelever.