Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Oversikt over kommuner

Veiledningssentrene samarbeider regionalt med kommunene i egen region. Samarbeidet skjer på en rekke tjenesteområder.

Veiledningssentrene samarbeider med en rekke ulike etater og tjenester i kommunen som i hovedsak retter seg inn mot helse, opplæring og arbeidsliv.

Samarbeidet skjer både i enkeltsaker og på systemnivå. Et hovedmål for samarbeidet er å sikre informasjon om videregående opplæring og god overgang til videregående skole. Vi samarbeider tett med PP-tjenesten for grunnskolen, utekontakten/uteteam for ungdom og den kommunale voksenopplæringen.

Asker og Bærum

Follo

Romerike