Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Realkompetansevurdering

Realkompetanse er summen av all formell og uformell kompetanse som du har, som for eksempel arbeidserfaring, ulønnet arbeid, utdanning, kurs og organisasjonsarbeid. Du kan søke om å få din realkompetanse vurdert som en del av din formelle kompetanse.

Hele (eller deler av) programfag og fellesfag kan godkjennes gjennom realkompetansevurdering og kan gi deg et kortere opplæringsløp i videregående skole. Alle som får vurdert realkompetansen, har rett til et kompetansebevis som viser hva du har fått godkjent. Det gis ikke graderte karakterer, men betegnelsen "Godkjent" eller "Ikke godkjent".

Søknad om realkompetansevurdering

Du søker om realkompetansevurdering via www.vigo.no. Her velger du "Voksenopplæring/realkompetansevurdering". Du kan søke hele året.

I videregående opplæring innebærer realkompetansevurdering en vurdering av kompetansen opp mot læreplanene i de enkelte fagene. Vurderingen skjer i form av en samtale med faglærer.

Voksne med rett til videregående opplæring får realkompetansevurderingen gratis. Personer som ikke har rett til videregående opplæring, kan få vurdert sin realkompetanse mot betaling.

Realkompetanse fra grunnskole

Dersom realkompetansevurderingen gjelder grunnskoleopplæring, må du ta kontakt med voksenopplæringen i kommunen der du bor.

Dette gjelder også dersom du ikke kan dokumentere fullført norsk grunnskole eller minimum 9-årig grunnopplæring i utlandet.

Utdanning fra utlandet?

Dersom du har utdanning fra utlandet og har spørsmål om vurdering og godkjenning av denne, kontakt NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

Har du utdanning fra et annet land og ønsker å søke høyere utdanning (universitets/høyskolenivå) i Norge, kontakt Samordna opptak.