Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Ressurshefte for deltaker og veileder

Veiledningsverktøyet inneholder ressurshefter, plakater og kort til bruk i undervisning og veiledning

Ressursheftet for veiledere og pedagoger inneholder fyldige beskrivelser og tips om hvordan ulike veiledningsaktiviteter kan gjennomføres. Aktivitetene kan være egnet for klasser, grupper, undervisning eller individuell veiledning. Ressursheftet for deltakere er lagt opp slik at deltakerne kan skrive inn i heftet etter hvert som de gjennomføres. Noen av øvelsene kan også gjennomføres på egen hånd.

Karriereveiledning for minoritetsspråklige

Ressursheftet er inndelt i fem deler:

  1. Bli-kjent øvelser (for klasser og grupper)
  2. Muligheter innen utdanning og arbeid
  3. Selvinnsikt - Hva passer for meg?
  4. Søke videregående opplæring.
  5. Søke jobb

Dette ressursmaterialet er revidert i juni 2018

Last ned hele heftet

Tilleggsmateriell