Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Søknadsprosessen

Slik foregår søknadsprosessen til voksenopplæring.

Søknad sendes

Du søker både om opplæring og realkompetansevurdering via www.vigo.no under valget "Videregående opplæring for voksne/ Realkompetanse".

I søknaden oppgir du ønsket sluttkompetanse (for eksempel elektriker).

Veiledende søknadsfrist for opplæring er 1. mars for oppstart av voksenopplæringskurs kommende høst. Du kan søke om veiledning og realkompetansevurdering hele året.

Bekreftelse på at søknad er mottatt

Innen kort tid vil du få en bekreftelse fra inntakskontoret i Akershus om at søknaden din er mottatt med krav om å levere dokumentasjon.

På bakgrunn av søknaden og innsendt dokumentasjon blir det avgjort om du har voksenrett eller ikke. Du har klagerett på denne avgjørelsen.

Tilbud om opplæring

Når det er fastlagt når og hvor opplæring vil starte, får du et brev med tilbud og informasjon om oppstart. Førsteinntaket gjøres vanligvis i begynnelsen av juni. Du må gi beskjed om du tar imot tildelt plass eller ikke.

Se oversikt over planlagt opplæringstilbud for voksne i Akershus kommende skoleår.