Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Samarbeid med skolene

Veiledningssentrene har en rekke aktiviteter som kan benyttes av karriereveilederne på den enkelte skole

Nettverksamlinger

Vi arrangerer nettverkssamlinger for rådgivere i ungdomsskoler og karriereveiledere i videregående skoler. Se i kalenderen for informasjon om kommende samlinger for din region.

Utdanningstorg

Vi arrangerer utdanningstorg og yrkesmesser for søkere til videregående skole. Se kalender for datoer. Utdanningstorgene holdes normalt i november - januar. Her vil det være informasjonsboder for alle videregående skoletilbud som tilbys i regionen. Vi har også laget brosjyrer for hvert utdanningsprogram.

Utdanningsvalg

Vi styrker arbeidet med karriereveiledning i skolene og tilbyr kompetanseheving for rådgivere og lærere. Vi koordinerer utprøving av faget utdanningsvalg i videregående skole.

Veiledning av minoritetsspråklige elever

Karrieretjenesten har laget et ressurshefte for karriereveiledning i innføringsklasser, men som også inneholder mange aktiviteter som kan være aktuelle for alle elever. Mer om karriereveiledning for minoritetsspråklige finner du her.

Informasjonsvideoer

Dette er informasjonsvideoer som tar for seg det mange elever lurer på i forbindelse med opptak til høyere utdanning. studere i utlandet, utregning av konkurransepoeng osv.