Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Samarbeidspartnere

Samarbeid med de videregående skolene

Veiledningssentrene har et nært samarbeid med de videregående skolene i sin region.

Oversikt over videregående skoler

Samarbeid med kommunene

Veiledningssentrene samarbeider regionalt med de kommunene som tilhører deres egen region.

Oversikt over kommuner

Andre samarbeidspartnere

Veiledningssentrene samarbeider også med flere kommunale og statlige tjenester, samt helseinstitusjoner.

Mer om samarbeidspartnere