Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Serviceerklæring - Oppfølgingstjenesten Romerike

Alle Fylkeskommuner skal ha en oppfølgingstjeneste § 3-6 Opplæringslova. Oppfølgingstjenesten jobber for og med ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det skoleåret de fyller 21 år §3-1. Teamet består av kvalifiserte fagpersoner med pedagogisk- og sosialfaglig bakgrunn.

Hvem kan få hjelp av oppfølgingstjenesten?

 • ikke søkt eller tatt imot opplæringsplass enten som elev eller lærling
 • avbrutt opplæring
 • ikke er i arbeid

Vi kan hjelpe deg med:

 • informasjon om din rett til videregående opplæring
 • hvis du har tapt retten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret
 • hvis du har tapt retten som følge av vedtak om heving av lærekontrakten

Hvordan kan vi hjelpe deg?

 • Innsøking til videregående opplæring gjennom hele året.
 • gjennom veiledning og oppfølging kan du få informasjon om alternative veier til opplæring eller arbeid
 • sammen kan vi koordinere og tilrettelegge for et samarbeid med videregående skoler, NAV eller andre relevante hjelpeinstanser

Hva kan du forvente av oss?

 • gratis veiledning og oppfølging etter behov
 • taushetsplikt
 • oppdatert kunnskap om utdanningsmuligheter i og utenfor skole
 • kunnskap om hvordan vi kan jobbe med ungdom som er i ferd med eller har droppet ut av skolen

Kontakt oppfølgingstjenesten ved ditt veiledningssenter.