Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Skrive og lesestøtte

For personer med skrivevansker kan teknologi være et viktig verktøy. Det finnes i dag mange gode programmer og apper som kan hjelpe deg til å formidle tekst.

Diktering

Både MAC og iPad har engelsk og norsk talegjenkjenning inkludert i programvaren. Den heter Siri og kan enkelt aktiveres. Da vil den kunne skrive ned det du sier, og den er god til å gjenkjenne ordene hvis du snakker tydelig.

Dette kan være til stor hjelp for svake skrivere som har lite erfaring med skriftspråket. Personer med nedsatt syn eller motoriske utfordringer vil også ha nytte av dette. Undersøkelser har vist at personer skriver inntil åtte ganger hurtigere når de dikterer fremfor å bruke tastatur. Men utfordringen ligger i å få omgjort det muntlige språket til "skriftlig tale". Dette kan læres, men krever noe øvelse.

IntoWords
Eksempelet over ar fra appen IntoWords som finnes for iPad og Mac.

Skrivestøtte

Det finnes gode skriveprogrammer som gir deg hjelp til å skrive rett ved å forslå ord mens du skriver. Du kan dermed slippe å skrive hele ordet. Programmet vil også kunne gjette på neste ord. De fleste programmene har syntetisk tale. Du kan dermed lytte til om det du har skrevet høres bra ut. Du kan også få eksterne dokumenter og nettsider lest opp for deg.

Flere av programmene har ordbøker som forklarer ordets betydning. Dette er gunstig både i forhold til å velge rett ord når flere ord høres like ut, og når det kommer ord du ikke forstår.