Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Snøhvit

Snøhvit er et samarbeidsprosjekt mellom Utekontakten i Bærum og Veiledningssenteret Asker & Bærum ved Oppfølgingstjenesten. Det er en aktivitets- og samtalegruppe for jenter i aldergruppa 16 til 22 år.

Målgruppe

Målgruppa er jenter i denne alderen som for tiden er i lite aktivitet. Gruppa er også en sosial møteplass for jenter som trenger eller ønsker det. Deltakerne styrer selv hvilke aktiviteter de ønsker å gjøre, og hva de ønsker å snakke om. Det kan være inntil åtte deltakere og man kan være deltaker så lenge man vil.

Aktiviteter

Aktiviteter kan være matlaging, turer i både natur og by, se film, gå på kino, kortspill, håndarbeid/andre kreative hobbyer, eller besøke ulike organisasjoner/utstillinger o.l. Samtaler kan omhandle alt fra jentenes interesser/opplevelser i hverdagen til erfaringer de har knyttet til skole og annet hjelpeapparat.

Når og hvor

Det er alltid to eller tre ansatte fra Utekontakten/Oppfølgingstjenesten med på disse gruppekveldene. Gruppa møtes en gang i uka; tirsdager kl. 18:00 på Utekontaktens lokaler ved Kadettangen i Sandvika. Vi hadde oppstart i mai 2018.

Kontaktperson i Utekontakten:

Tonje Kallåk, mob: 480 07 204