Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Tilbud til ungdom som ikke har nytte av ordinær opplæring

Ta kontakt med veiledningssenteret for mer informasjon

Kullansvar

Kullansvar er en samarbeidsmodell mellom NAV, Veiledningssenteret og Bleiker videregående skole. Her kan ungdom som mangler fag og/eller praksis få en vurdering av hva de mangler og få tilbud om restopplæring.

Ungdom som mangler fag kan få tilbud om dette på Bleiker eller en annen videregående skole. Ungdom som mangler praksis kan få tilbud om praksisplass og/ eller læreplass. Mange av disse trenger også oppfølging fra NAV. Både NAV Asker og Bærum deltar på kullansvarsmøtene som er annenhver uke.

Web-undervisning (Sandvika-modellen)

Dette er et samarbeid mellom Sandvika vgs, oppfølgingstjenesten ved veiledningssenteret i Asker og Bærum, Utekontakten og Spillhuset i Bærum.

Web-undervisningen i “Spillklassen” gjennomføres i moduler etter læreplanmålene for vg1 ST. Det er ett og ett fag som går av gangen. Elevene må ha full kapasitet for en slik intensiv opplæring.

Vi tilbyr fagene matematikk, naturfag, samfunnsfag og engelsk fra studiespesialiserende programområde for vg1. Siden de fleste av elevene i dette tilbudet av ulike årsaker uteblir fra ordinær skole, er undervisningen lagt til Spillhuset: Det er en arena for gamere hvor ungdommen føler tilhørighet og trygghet. Lærer reiser derfor til spillhuset for å gjennomføre undervisningen i de ulike fagene.

Mellom undervisningstimene brukes Discord, Skype og Google drive for at elevene kan få veiledning og tilbakemelding. Det brukes i tillegg omvendt undervisning (flipped classroom). Det er krav om innleveringer hver uke i alle fag. I tillegg er det muntlige og skriftlige fremføringer i fagene som krever dette, samt obligatoriske forsøk i laboratorium for de som følger naturfag.

Tilbudet ble satt i ordinær drift fra høsten 2019. Utgiftene deles mellom Sandvika, Bleiker og Nesbru. Veiledningssenteret bidrar med tilstedeværelse på Spillhuset og veiledning/støtte til ungdommene underveis.

FOT: Fleksibelt opplæringstilbud

FOT er et fleksibelt tilrettelagt tilbud for elever som trenger stor grad av skjerming. Det er et spesialundervisningstilbud på bakgrunn av sakkyndig vurdering og enkeltvedtak.

Dette tilbudet er for elever som enten trenger et avgrenset tilbud pga. manglende kapasitet, eller for elever som ikke vil fungere i grupper/klasser. Elevene får individuelle tilbud enten alene eller sammen med andre. Det er opp til 5 elever i gruppene.

Undervisningen foregår på Nesbru videregående skole

Det er laget egne retningslinjer for inntak til FOT.

Elever som er registrert på andre skoler i regionen blir etter hvert overflyttet til Nesbru vgs.

Det er skolen hvor de er registrert som er hjemskole, og denne som setter karakter. Gjennomføringen er satt bort til Nesbru vgs