Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Voksenopplæringstilbudet i Akershus

Voksne kan søke opplæring i alle fag innen videregående opplæring som fører fram til generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Om opplæring blir iverksatt er avhengig av antall søkere. Endring av undervisningssted kan også forekomme.

Voksenopplæringstilbud innen yrkesfag 2019/20

Fag

Asker og Bærum

Follo

Romerike

Vg1 helse- og oppvekst

Rud

Ås

Strømmen Nannestad

Vg2 helsearbeiderfag

Rud

Ås

Strømmen

Nannestad

Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag

Strømmen

Vg2 helseservicefag

Ås

Jessheim

Vg3 helsesekretær

Jessheim

Vg3 apotekteknikk

Ås

Helsefagarbeider
(eksamensrettet kurs for praksiskandidater)

Strømmen

Barne- og ungdomsarbeider
(eksamensrettet kurs for praksiskandidater)

Strømmen

Vg1 elektrofag

Strømmen

Vg2 elenergi

Strømmen

Vg2 kokk – og servitørfag/Vg2 matfag/ PK – restaurant og matfag

Nannestad

Vg1 service og samferdsel

Ås / Frogn

Nannestad

Vg2 salg, service og sikkerhet / Vg2 reiseliv

Vg2 IKT-servicefag

Vg2 transport og logistikk

Ås / Vestby

Jessheim i samarbeid med andre aktører

Vg1 salg, service og reiseliv

Ås / Frogn

Fra høst 2020

Vg1 Restaurant- og matfag

Ås / Vestby

Fra høst 2020

Vg1 bygg og anleggsteknikk

Rud

Vg2 byggteknikk

Rud

Vg2 klima- energi og miljøteknikk

Rud

Vg1 teknikk og industriell produksjon

Rud

Vg2 kjøretøy

Rud

Voksenopplæringstilbud innen studiekompetansefag 2019-2020

Fag

Asker og Bærum

Follo

Romerike

Fellesfag til generell studiekompetanse (norsk, engelsk, matematikk, historie, naturfag og samfunnsfag)

Stabekk

(dag og kveld)

Ås (dag)

Ski (kveld)

Lørenskog (dag)

Jessheim (kveld)

Melding om hvilke tilbud som blir iverksatt kommer i forbindelse med melding om opptak. Se mer informasjon om søkeprosessen her.