Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Yrkeskompetanse

Voksne kan søke opplæring i alle fag innen videregående opplæring som fører fram til yrkeskompetanse. Du kan få yrkeskompetanse på flere ulike måter; som kombinasjon av skole og læretid, som praksiskandidat eller ved å ta yrkesfag med vitnemål

Skole og læretid

yrkeskompetanse gjennom skole og læretid innebærer to års opplæring i skole og normalt to år læretid i bedrift (lærlingeløp).

I løpet av skoleløpet må du ha både programfag og fellesfag:

  • Programfag er spesielle fag for det utdanningsprogrammet og programområdet du velger.
  • Fellesfag er obligatoriske fag som inngår på hvert årstrinn ved opplæring i skole: norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk og naturfag

Søkere til videregående opplæring for voksne som har mindre enn tre års relevant praksis fra fagfeltet, vil få tilbud om opplæring etter lærlingeløp.

Undervisningen foregår vanligvis på dagtid 3 dager i uken (ofte fordelt på 2 dager programfag og 1 dag fellesfag). Faget Yrkesfaglig fordypning (praksis/utplassering) kommer i tillegg. Du kan søke skolen om fritak i fellesfag som du har bestått tidligere. Du kan også få godkjent fellesfagene gjennom privatisteksamen eller realkompetansevurdering.

Praksiskandidat

Voksne som har relevant og allsidig praksis innenfor et fagfelt, i minimum 5 år fulltid, vil kunne gå opp til fagbrev/svennebrev på bakgrunn av praksis fra arbeidslivet.

I tillegg til dokumentert 5 års praksis må du bestå en teoretisk eksamen på Vg3 nivå i faget, før du kan melde deg opp til fagprøve. Oppmelding gjøres gjennom Visma InSchool.

Søkere til videregående opplæring for voksne som har minst tilsvarende tre års relevant praksis fra fagfeltet, vil kunne få tilbud om opplæring i form av praksiskandidatkurs

Praksiskandidatkursene foregår vanligvis en kveld i uken over et år, 140 timer totalt.

Yrkesfag med vitnemål

Noen yrkesfaglige utdanningsløp har hele opplæringen i skole, f.eks. helsesekretær, tannhelsesekretær, apotektekniker, fotterapeut og hudpleier.

Opplæring frem til vitnemål er normalt 3 år (Vg1, Vg2 og Vg3). Hvor lang tid du kommer til å bruke på opplæringen avhenger av tidligere utdanning og/eller resultat av eventuell realkompetansevurdering.

For å få vitnemål må programfagene på Vg1 og Vg2 være bestått med standpunktkarakter eller privatisteksamen eller de må være godkjent gjennom realkompetansevurdering. Vg3 programfag må være bestått med tallkarakterer, enten som følge av privatisteksamen eller som elev med standpunktkarakterer.

Du får fritak for fellesfag dersom du kan dokumentere fem års allsidig yrkespraksis.

Voksenopplæringstilbud innen yrkesfag

Voksne kan søke opplæring i alle fag innen videregående opplæring som fører fram til yrkeskompetanse. Om opplæring blir iverksatt vil være avhengig av antall søkere.

Se planlagt opplæringstilbud innen yrkesfag kommende skoleår.

For mer informasjon om utdanningsprogram og programområder som fører til yrkeskompetanse se www.utdanning.no og www.vilbli.no

Veiledning eller realkompetansevurdering?

Veiledningssentret kan gi veiledning i hvordan du kan oppnå dokumentert yrkeskompetanse.

Du kan bestille veiledning og realkompetansevurdering på www.vigo.no under valget "voksenopplæring/realkompetansevurdering".