Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Trenger du karriereveiledning?

133806 5f75dbe355fb5b170ac55866f9a4627f
133806 5f75dbe355fb5b170ac55866f9a4627f

Vi tilbyr gratis karriereveiledning. Det kan gjelde utdanningsvalg, jobbskifte eller hjelp til å komme inn i arbeidslivet. Tilbudet gjelder alle som er bosatt i Akershus

Det er lett å tro at karriere er forbeholdt de som jakter på suksess i næringslivet, men det er alt for snevert.

Karriere er reisen du tar gjennom utdanning og arbeid. Det er alt du gjør fra dagen du begynner på skolen, til dagen du slutter å jobbe. Du må ta mange valg og lærer mye underveis.

Karriereveiledning gir deg oversikt over muligheter, og en samtalepartner kan både støtte og utfordre deg. Du må finne den retningen som får deg til å trives.

Vis video.

Karriereveilederne kan være en nyttig samtalepartner for å støtte deg i den prosessen du er inne i.

  • Ønsker du å ta valg eller rydde tankene dine om utdanning eller arbeid?
  • Har du behov for å diskutere dine muligheter?
  • Har du en jobb som er i ferd med å bli borte?
  • Har du behov for å kartlegge din kompetanse og dine interesser?

Les mer om karrieretjenesten, se en video som viser mer om veiledningen og bestill veiledningstime her.