Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Venter du på svar om inntak til videregående opplæring for voksne?

169425 b733d2e5945cff9d11a1866101d5ba2e
169425 b733d2e5945cff9d11a1866101d5ba2e

Inntaksbrev med tilbud om plass blir sendt ut digitalt i juni og august.

Får du inntaksbrev, må du takke ja/nei til plassen innen en oppgitt svarfrist. Etter svarfristen har vi oversikt over ledige plasser og fortsetter inntaket.

Henvendelser til Veiledningssentrene om inntak blir besvart tidligst i begynnelsen av august.

Frist for å søke lån og stipend hos Lånekassen er 15. november. Mer informasjon om dette finner du her:

Ha en fin sommer!