Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Veiledningssenteret Asker og Bærum

Veiledningssenteret i Asker og Bærum er et kompetansesenter for de videregående skolene og øvrige brukere av senterets tjenester. Veiledningssentrene har som hovedmål å bidra til at flere elever og lærlinger fullfører og består videregående opplæring.

Sentrene driver hovedsakelig med veiledning opp mot videregående opplæring, men også med overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Vi tilbyr samtaler rundt utdanningsvalg, samt veiledning i saker som har betydning for opplæring f.eks. fagvansker, personlige eller sosiale problem.

Veiledningssenteret Asker og Bærum samarbeider også med kommunene i vår region, lokale NAV-kontor, lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og andre høyere utdanningsinstitusjoner. Les mer om våre samarbeidspartnere

Telefon

67 80 53 50 (kl. 08:00-15.45 I perioden 15. september til 15. mai, og kl 08.00-15:00 i perioden 15. mai til 15. september).

Åpningstider

  • Mandag – fredag: kl. 08.00-15.45.
  • Fra 15. mai til 15. september kl. 08.00-15.00.

Postadresse

Elias Smithsvei 15, 1337 Sandvika

Besøksadresse

Elias Smithsvei 15, 4 et., 1337 Sandvika (kart)

E-post

veiledningssenteret.ab@viken.no

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Vi samarbeider med kommunene i Asker og Bærum, lokale NAV-kontor, grunnskoler, lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og andre høyere utdanningsinstitusjoner.


Andre tilbud og prosjekter


Aktuelt fra Asker og Bærum

  1. Intensivkurs i fellesfagene våren 2021