Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Fagopplæring

Veiledningssentrene følger opp lærlinger og lærekandidater i bedrift. Vi følger opp lærebedrifter i tidligere Akershus.

Ønsker du å bli fagarbeider?

I Norge er det nå stor mangel på faglært arbeidskraft innen en rekke fag. Et fag- eller svennebrev gir også mange muligheter til videreutdanning.

Mange yrker rekrutterer hovedsakelig fra ett kjønn. De som tør å velge utradisjonelt vil være etterspurt i arbeidsmarkedet. Denne presentasjonen tar opp utfordringene med en skjev kjønnsbalanse innen mange yrkesfag.

Er du lærling eller lærekandidat?

Da er det bedriften du er lærling eller opplæringskandidat i som er ansvarlig for å gi opplæring i faget. Hvis du mener at du ikke får tilstrekkelig opplæring i faget kan du kontakte veiledningssenteret. Men først bør du ta det opp direkte med faglig leder i bedriften.

Veiledningssenteret kan bistå i saker der det har oppstått problemer eller utfordringer under læretiden. Som oftest vil vi da kalle inn partene til et møte for å prøve å finne en løsning.

Har du vansker med lesing og/ eller skriving av norsk eller engelsk tekst? Det finnes i dag mange gode programmer som hjelper deg med dette.

LærlingLærekandidat

Informasjonsmøter

En gang i året innkaller vi lærlingene til et informasjonsmøte. Se kalenderen for ditt veiledningssenter. Lærlinger som følges opp av et opplæringskontor vil som regel få nødvendig informasjon fra dem.

Godkjenning og oppfølging av lærebedrifter

Vi godkjenner lærebedrifter som ønsker å gi opplæring til våre lærlinger. Det er alltid behov for nye lærebedrifter, og vi tar gjerne en prat med deg og din bedrift.

Bli lærebedriftSøk i godkjente lærebedrifter

Kontakt oss

Kontakt fagopplæringen ved ditt senter:

Vennligst ikke oppgi personsensitiv informasjon i e-posten.